ตัวอย่างผลงาน

การนำเสนอ Hardware 

YouTube Video

 การนำเสนอเกม

YouTube Video


 

Comments